Maatwerk

Wie één of meerdere beperkingen heeft, kan vaak niet uit de voeten met een standaard computer, smartphone, tablet of andere digitale toepassing. Dus worden zulke dingen minder snel aangeschaft of onvoldoende benut. En dat is jammer.

Digitale technieken maken dat je makkelijker communiceert, een baan vindt of houdt en meer keuze hebt op het gebied van vrijetijdsbesteding. Ze brengen de buitenwereld onder handbereik.

Daarom is het goed om samen met iemand die de mogelijkheden kent, de weg weet en creatief kan meedenken, te kijken naar persoonlijke aanpassingen en uitbreidingen.
Dan wordt het misschien toch mogelijk om gebruik te maken van een computer, smartphone, tablet of een van die andere slimme digitale uitvindingen.

Maatwerk is ook echt maatwerk. Samen afstemmen welke wensen er zijn, welke begeleiding dat vraagt en welke vorm daarvoor het meest efficiënt is. Dat kan variëren van advies over een geschikt hulpmiddel, de aanpassing van een specifiek programma, training en de overdracht van kennis en vaardigheden aan de mensen rond de computergebruiker tot het hele pakket.