Overdracht

Soms lopen ouders, begeleiders, partners, PGB-ers, docenten of groepsleiders tegen grenzen aan. Zij willen graag helpen en de computergebruiker ondersteunen maar dat lukt niet altijd.

Ze hebben niet altijd voldoende kennis van de beperking en de mogelijkheden of kunnen zelf niet of onvoldoende overweg met de aanpassingen. Vaak ook ontbreekt vooral de tijd om alles zelf uit te zoeken.

Juist omdat deze mensen vrijwel dagelijks omgaan met de computergebruiker, is hun betrokkenheid belangrijk. Jikke kan haar kennis en kunde overdragen aan hen, zodat zij de gebruiker zelf weer kunnen ondersteunen. Zo kan de omgeving bijdragen aan blijvend plezier van de computer, smartphone, tablet of andere digitale toepassingen.