Zo werkt het

  • Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek
  • Duidelijke afspraken vooraf over de inhoud en vorm van de ondersteuning
  • Begeleiding bij de gebruiker thuis of contact op afstand; via bijvoorbeeld Skype, Twitter, telefoon, of Teamviewer
  • Tussentijds evalueren
  • Heldere facturen

Betalingsmogelijkheden:
• Persoonsgebonden budget (PGB)
• Uit eigen financiële middelen van client of omgeving
• Uit het budget van de zorginstelling waar iemand verblijft

Jikke is geregistreerd ergotherapeut en kan en mag dus bemiddelen bij de aanvraag van een hulpmiddel bij de zorgverzekeraar of het UWV.