Voor wie

Voor alle computergebruikers met (meervoudige) beperking.

Vrijwel elke beperking vraagt om eigen oplossingen. En elke gebruiker stelt eigen eisen aan computers, laptops, tablets, smartphones of andere digitale hulpmiddelen. Jikke heeft de expertise om dat te combineren tot een optimale oplossing.

Een aantal voorbeelden: een spastische jongere met een ooggestuurde computer leert Facebook en Skype gebruiken, een oudere met een spierziekte kan via éénknopsbediening op haar tablet weer boeken lezen, voor een kind met een verstandelijke beperking wordt gezocht naar vrijetijdsbesteding via de computer, een oudere met afasie leert communiceren met zijn omgeving via een app op een smartphone.

In al deze en heel veel andere situaties kan Jikke ondersteuning bieden. Zij kent de mogelijkheden en uitdagingen. Ze kan hulpmiddelen aanvragen en zoekt, als dat nodig is, ook naar minder voor de hand liggende oplossingen.